Клуб Художествено Слово

Под ръководството на г-жа Румяна Димитрова учениците от клуб "Художествено слово" откриват силата на словото като начин на изразяване на човешката индивидуалност, учат се да рецитират, да драматизират и на всички училищни тържества се представят като истински артисти.