Клуб "Млад художник"

Под ръководството на г-н Владимир Кръстев учениците от клуб "Млад художник" преоткриват чудните форми на вълшебния свят на изобразителните изкуства.Възпитават в себе си чуство на естетическа красота и формиране на индивидуален естетически вкус. Творческите изяви на младите ни възпитаници са извесстни от участията в редица изложби и конкурси в страната и чужбина, като изложбата "Мечтата на Сичени" през месец септември на 2010г. в Будапеща, участие в конкурса "Мъдростта на нароода", организиран от фондация"Детето и фолклора"и издателство "Листа" с рисунки посветени на български пословици и поговорки през месец май 2010г., участие в международен конкурс "Не на циагрите", организиран от Министерството на здравеопазването,Националния театър и Италианската национална асоциация за борб с раковите заболявания през месец май 2010г. в гр. София, участие с рисунки и плакати в районния празник организиран от Община Сердика на темата "Изборът да си независим - не на цигарите, алкохола и наркотиците" през месец юни 2010г.