Семинари

На 04.03-06.03.2016 год. се проведе квалификационен семинар по Национална програма "На училище без отсъствия "

                                                                 Мярка "Без отсъствие "
Тема на семинара : "Методи за ефективна работа с родителите."

 

Семинарът се проведе в с. Огняново - гр. Гърмен
Лектор беше госпожа Ваня Къндова , на която искрено благодари целият екип на 59 ОУ "Васил Левски " за прекрасната лекция!
Учители и родители обсъдиха заедно основни аспекти в сътрудничеството между училището и родителите на квалификационен курс в с. Огняново в началото на месец март 2016 г. на тема „Методи за ефективна работа с родителите”, организиран от „В&И Консултинг Ейджънси” ЕООД. Представени бяха много казуси, дадени бяха конкретни примери за необходимостта от тясно съдействие между двете страни, отговарящи за обучението и възпитанието на децата – училището и семейството. 
 

На 28.02-02.03.2015 год. се проведе квалификационен семинар по Национална програма "На училище без отсъствия "

                                                                 Мярка "Без отсъствие "
Тема на семинара : "Превенция за отпадане на учениците от училище. Мотивация за учене "
Семинарът се проведе в с. Баня - гр. Разлог
Лектор беше госпожа Ваня Къндова , на която искрено благодари целият екип на 59 ОУ "Васил Левски " за прекрасната лекция!

Национална програма "На училище без отсъствия"