Свободни места за 8-ми клас

График 8ми клас

ГРАФИК

ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

 

18 юни – до 12 часа

подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа

обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа

записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа

обявяване на свободните места след трето класиране

Свободни места за 1-ви клас - 25!

Свободни места за 1-ви клас СЛЕД трето класиране - 26.

Свободни места за 1-ви клас (трето класиране!) - 27.

Свободни места за 1-ви клас (второ класиране!) - 28.

Свободни места за 1-ви клас - 48.

График 1ви клас

Система за прием в 1ви клас за учбната 2018/2019 година

Заявление за прием в 1ви клас

59 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
гр. София, п.к. 1225,
ул. “Кестен” 1 телефакс: 9366716; тел.: 9366703;
e-mail: SOU59@mafl.bg