Клуб "Вокална група"

Под ръководството на г-жа Олга Колева учениците от Вокалната група преоткриват чудния свят на музиката. Формират в себе си чуство за естетическа красота,любов към българската народна и популярна песен, умения за артистични поведения на сцената. Творческите изяви на младите възпитаници са известни от многократните участия в концерти и конкурси, където винаги заемат призови места. В групата има талантливи ученици с прекрасни вокални способности, с чийто песни бяха издадени няколко компакт диска. Така името на 59 ОУ "Васил Левски" вече от две години стои начело в изявите на район Сердика.