Твоят час

 

През учебната 2016/2017 г. 59 Обединено училище „Васил Левски“ участва в Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ (ТВОЯТ ЧАС), в който бяха включени следните дейности:

 

Клубове по интереси:

  • Клуб „Приказно влакче“
  • Клуб „И аз го мога“
  • Клуб „Аз и другите“
  • Клуб „В света на книгите“

 

Занимания с ученици с обучителни затруднения по:

български език – начален етап и ученици от седми клас;

математика – ученици от четвърти клас;

 

Изтегляне на анкетна карта

През учебната 2016/2017 г. 59 Обединено училище „Васил Левски“ участва в Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ (ТВОЯТ ЧАС), в който бяха включени следните дейности:

 

Клубове по интереси:

  • Клуб „Приказно влакче“
  • Клуб „И аз го мога“
  • -Клуб „Аз и другите“
  • Клуб „В света на книгите“

 

Занимания с ученици с обучителни затруднения по:

български език – начален етап и ученици от седми клас;

математика – ученици от четвърти клас;

 

Изтегляне на анкетна карта