Заедно към по-добро

От 01.04.2018 г. до 05.04.2018 г. в гр. Банско се проведе зелено училище по проект „Заедно към по-добро“ в което се включиха ученици от първи до пети клас в 59. Обединено училище „Васил Левски“. В рамките на програмата бяха включени занимания, в които учениците рисуваха и моделираха, презентации за предстоящите светли великденски празници, за историята на България, както и за фолклорните области, традиционните занаяти в тях и за костюмите. Проведено бе и състезание по български език „Аз говоря и пиша правилно“ с всички присъстващи. Имаше много емоции при спортните състезания по народна топка, при разучаване на стъпките от народните танци и особено при вечерните дискотеки.

 

През учебната 2017/2018 год. 59. Обединено училище „Васил Левски“ участва в:

Проект „Заедно към по-добро“ като партньор на Сдружение „Информационна трибуна за хора в риск“.